MATRIX – Vědomé bytí

Vítám Vás v tomto příspěvku a dovolím si zde představit princip nových možností, jak lze změnit realitu našeho bytí. Použil jsem zde k vysvětlení výňatek pana Kristiána Beňa, který je jedním ze zakladatelů Matrix energie na Slovensku a v Čechách.

Je velmi zajímavé, že metodou Matrixu lze dosáhnout lepší kvality života, stanovit více možností a přispět ke zlepšení zdraví každého z nás.

Tento příspěvek zde uvádím jako další možnost, kterou mám tu čest využít ve prospěch každého z Vás. Společně se tak můžeme pustit do přetváření vlastní reality a  a hledat lepší cesty ke zdraví.

Co je to energie Matrixu?

Jde o silové pole, v němž se nacházejí všechny informační vzory, s nimiž,  jako jejich nedílnou součástí, můžeme aktivně a vědomě pracovat, a z nichž vlastním vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.

Jde o základní stavební jednotku všeho kolem nás, která se v moderních dějinách obvykle označuje jako „kvantové pole“. O jejích účincích se můžeme dočíst v nejstarších spisech, které výrazně ovlivnily formování lidských dějin. Tato síla byla postupem času (povětšinou ze zištných pohnutek) zahalena do mlhy tajemství a mystérie. Skupiny lidí, kteří měli zkušenosti s jejími účinky si po uvědomění možností, které jim přístup k ní nabízí, postupně uvědomili, že se pro ně může stát nástrojem demonstrace jejich síly, zastrašování a tedy všeobecným přístupem k neomezené moci.

Těch pár jednotlivců, kteří tuto sílu využívali pro obecné blaho a prospěch ostatních, postihly ve většině případů osobní tragédie. Ty jim připravili právě ti, kteří si podíl na své moci nechtěli nechat nikým vzít. Dnes se na těch pár „spravedlivých“ díváme jako na proroky, světce, nebo mesiáše a při tom to byli obyčejní lidé s dobrými úmysly.

Je proto potřeba, abychom při představě kvantového pole zapomněli na všechny tyto mýty, legendy a realitu zkreslující fakta.  Aby jsme se dokázali na kvantové pole podívat očima dnešního člověka, bez předsudků a myšlenkových omezení. Pokud to dokážeme, tak získáme přístup k neomezeným možnostem výběru naší osobní fyzické reality v níž se nacházíme, a kterou můžeme jednoduchými postupy formovat.

Toto je jednoduchý a základní princip energie Matrixu. Jednoduše řečeno: každý z nás má možnost vědomě tvořit vlastní život, nenechat se omezovat osobními nebo společenskými vzorci. Máme jedinečnou příležitost podílet se na „tvorbě“ a udržování vlastního zdraví, štěstí a spokojenosti!